December 18, 2000

18 DEC.

Jo pyar se kiya jata hai wo achey ya burey se zaeda hai.