July 6, 2006

July 06, 2006 03:03 AM

PRAYER FOR THE LONG LIFE OF H.H. THE DALAI LAMA

Gang Ri Ra We’ Khorwe’ Shying Kham Su …

Pen Dang Dewa Malu Jungwe’ Ne’

Chenrezi Wang Tendzin Gyatso Yi …

Shyap ‘ Kal Gyi Bar Du Ten Gyur Chik

Tenzin Gyatso, 14th Dalai Lama born July 6, 1935