Honore de Balzac

“When you doubt your power, you give power to your doubt.”
~ Honore de Balzac